Τα εξ αποστάσεως προγράμματα πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας της Εκπαιδευτικής Ένωσης, που είναι βασισμένη στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ενηλίκων εκπαιδευομένων.

Ο επιμορφούμενος μπορεί ανά πάσα στιγμή να εισέλθει με τους κωδικούς του στην πλατφόρμα, να μελετήσει το υλικό, να δει τα ειδικά διαμορφωμένα βίντεο των καθηγητών και να μελετήσει το πλούσιο υποστηρικτικό υλικό.

Η στήριξη από τον υπεύθυνο καθηγητή του εκάστοτε προγράμματος είναι δεδομένη και μπορούν να πραγματοποιηθούν εξατομικευμένες διαδικτυακές συναντήσεις μέσω Skype για συμβουλευτική και επίλυση αποριών.

 
Intertwined

Τον πλήρη κατάλογο με τα εξ αποστάσεως  προγράμματα της Εκπαιδευτικής Ένωσης μπορείτε να δείτε στο www.edu-enosi.gr

  • Grey Pinterest Icon

6 Ypatias Str, 105 56 Athens, Greece | Tel: (+30) 210 3235200, 210 3242497

Το Ι.ΙΕΚ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ" είναι αναγνωρισμένο από Γ.Γ.Δ.Β.Μ. / Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Αρ. Αδείας ΙΕΚ 156127/Κ1/20-9-17, ΦΕΚ 3360/Β'/22-9-17