Μοριοδοτούμενα Επιμορφωτικά Πρόγραμματα

Διάρκεια: 7 μήνες - 400 ώρες

Συμμετοχή: 290€

Το ασύγκριτο πλεονέκτημα  του καινοτόμου αυτού προγράμματος είναι ότι η επιτυχής παρακολούθησή του καινοτόμου αυτού προγράμματος, δίνει τη δυνατότητα στο συμμετέχοντα να ασχοληθεί ως Υπεύθυνος  Εκπαίδευσης και Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης

(Κ.Δ.Β.Μ.)., σύμφωνα με το ΦΕΚ 3134/31/07/2018.

Διάρκεια: 7 μήνες - 700 ώρες

Συμμετοχή: 180€

Ειδική Αγωγή: Συνεργασία Ειδικών (Ψυχολόγου-Παιδοψυχολόγου, Συνοδού Παράλληλης Στήριξης, Κοινωνικού Λειτουργού, Λογοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή, Φυσιοθεραπευτή, Σχολικού Νοσηλευτή),  με εκπαιδευτικούς και γονείς μαθητών με Ειδικές Ανάγκες

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Διάρκεια: 7 μήνες - 400 ώρες

Συμμετοχή: 230€

Επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

To Επιμορφωτικό Πρόγραμμα μοριοδοτείται τόσο για εργασία στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, όσο και σε Δομές Προσφύγων, Ζητούντων Άσυλο.

Διάρκεια: 7 μήνες - 700 ώρες

Συμμετοχή: 230€

Κατάρτιση στην Εκπαίδευση Προσφύγων

To Επιμορφωτικό Πρόγραμμα μοριοδοτείται τόσο για εργασία στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, όσο και σε Δομές Προσφύγων, Ζητούντων Άσυλο και για την εκπαίδευση Πολιτών Τρίτων Χωρών.

Διάρκεια: 7 μήνες - 400 ώρες

Συμμετοχή: 200€

Οργάνωση και Λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις των Κοινωνικών Εταίρων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ, ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ, ΤΕΕ, ΣΤΕ, ΑΔΕΔΥ).

Διάρκεια: 7 μήνες - 400 ώρες

Συμμετοχή: 280€

Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων – Συντονισμός Υλοποίησης Εκπαιδευτικής Διαδικασίας και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου σε Φορείς Εκπαιδευτικού Έργου σε Φορείς Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Το ασύγκριτο πλεονέκτημα  του καινοτόμου αυτού προγράμματος είναι ότι η επιτυχής παρακολούθησή του καινοτόμου αυτού προγράμματος, δίνει τη δυνατότητα στο συμμετέχοντα να ασχοληθεί ως Υπεύθυνος  Εκπαίδευσης και Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης

(Κ.Δ.Β.Μ.)., σύμφωνα με το ΦΕΚ 3134/31/07/2018.

Διάρκεια: 7 μήνες - 400 ώρες

Συμμετοχή: 180€

Τεχνικές Σχεδιασμού Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας και Προγραμμάτων Σπουδών στην Ειδική Αγωγή

Το πρόγραμμα μοριοδοτείται στις προκηρύξεις για ΔΣΕΚ, ΔΙΕΚ και αποτελεί σοβαρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην εκτίμηση προσόντων για διδασκαλία σε Ι.ΙΕΚ Προσχολικής Ειδικής Αγωγής και άλλες συναφείς δομές εκπαίδευσης (Δημόσιες και Ιδιωτικές) καθώς και την επαγγελματική εξέλιξη εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής.

Διάρκεια: 7 μήνες - 400 ώρες

Συμμετοχή: 220€

Επιμόρφωση στο διδακτικό αντικείμενο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.): Μεθοδολογική προσέγγιση και Καλές Πρακτικές στις Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ., Σ.Ε.Κ., Π.Σ.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ & Κ.Ε.Τ.ΕΚ. του ΟΑΕΔ, Τ.Ε.Σ).

Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις των Κοινωνικών Εταίρων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ, ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ, ΤΕΕ, ΣΤΕ, ΑΔΕΔΥ).

Διάρκεια: 7 μήνες - 400 ώρες

Συμμετοχή: 200€

Εισαγωγή στο θεσμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Η επιτυχής παρακολούθηση του καινοτόμου αυτού προγράμματος, δίνει τη δυνατότητα στο συμμετέχοντα να ασχοληθεί ως εκπαιδευτής σε Μονάδες
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ., Σ.Ε.Κ., Π.Σ.Ε.Κ.,
Κ.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ & Κ.Ε.Τ.ΕΚ. του ΟΑΕΔ, Τ.Ε.Σ).

Διάρκεια: ...

Συμμετοχή: Από 180€

Περισσότερα Μοριοδοτούμενα Προγράμματα...

Για περισσότερα μοριοδοτούμενα προγράμματα ακολουθήστε μας στον εξειδικευμένο ιστότοπό μας www.edu-enosi.gr.

Διάρκεια: 7 μήνες - 400 ώρες

Συμμετοχή: 190€

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα:
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Διάρκεια: 7 μήνες - 400 ώρες

Συμμετοχή: 220€

Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης

Αξιολογείται ως σημαντικό προσόν κατά τη διαδικασία προσλήψεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στα Τμήματα Παράλληλης Στήριξης (Π/θμιας και Δ/βθμιας Εκπαίδευσης)

Διάρκεια: 7 μήνες - 400 ώρες

Συμμετοχή: 200€

Βασικές Αρχές και Πλαίσιο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

  • Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις των Κοινωνικών Εταίρων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ, ΤΕΕ, ΣΤΕ, ΑΔΕΔΥ).

  • Ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ)

Περισσότερα

Διάρκεια: 7 μήνες - 400 ώρες

Συμμετοχή: 195€

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

  • Υψηλή μοριοδότηση στις προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την ένταξη στα μητρώα «εκπαιδευτών» των λεγόμενων Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΔΥ, ΣΕΤΕ) και ΚΔΒΜ των Δήμων για την απασχόλησηως επιμορφωτής.

  • Μέγιστη μοριοδότηση στις προσκλήσεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την πρόσληψη ως εκπαιδευτής στις Δομές Δια Βίου Μάθησης (ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΣΕΚ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ)

  • Καθοριστικό συγκριτικό πλεονέκτημα στις επιλογές Στελεχών Εκπαίδευσης.

Διάρκεια: 7 μήνες - 400 ώρες

Συμμετοχή: 180€

Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις των Κοινωνικών Εταίρων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ, ΤΕΕ, ΣΤΕ, ΑΔΕΔΥ).

ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
Key to Success
Δημόσιες Δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων