top of page
Actors Rehearsing

ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) 
Υποκριτική Τέχνη Θεάτρου -  Κινηματογράφου

Ο κάτοχος  διπλώματος ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ)  της ειδικότητας «Υποκριτική Τέχνη Θεάτρου – Κινηματογράφου» διαθέτει την πιστοποιημένη θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση, που τον καθιστά ικανό να αναλάβει ρόλους της υποκριτικής τέχνης  στο χώρο του θεάματος (θέατρο, κινηματογράφος, τηλεόραση, ραδιόφωνο κτλ.).

92 ART LOGO.jpg
ypokritiki-slogan.png

Πολύτιμη πρακτική εμπειρία

Η πρακτική διδασκαλία της ειδικότητας γίνεται σε συνεργασία με τον Χώρο Τέχνης 92 Art. Έτσι: 

 • ✔ Oι σπουδαστές γνωρίζουν  το πραγματικό περιβάλλον εργασίας και αποκομίζουν πολύτιμες εμπειρίες. 

 • ✔ H πρακτική διδασκαλία γίνεται από  έμπειρους και ταλαντούχους επαγγελματίες.

 • ✔ Οι σπουδαστές συμμετέχουν σε εξειδικευμένα workshop με έγκριτους ηθοποιούς, σκηνοθέτες και επαγγελματίες του χώρου.

 • ✔ Η πρακτική άσκηση είναι εξασφαλισμένη.

 • ✔ Οι σπουδαστές έχουν ρόλους σε θεατρικές παραστάσεις, ταινίες, εκφωνήσεις, αφηγήσεις, δρώμενα και σειρές. 

Μαζί μας μπορείς!

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Ο διπλωματούχος της ειδικότητας «Υποκριτική Τέχνη Θεάτρου- Κινηματογράφου», είναι ικανός να εργαστεί ως ηθοποιός σε θεατρικούς οργανισμούς, στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα και να συμμετέχει σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Συγκεκριμένα μπορεί να εργαστεί σε:

 • Ομάδες / Εταιρείες Θεάτρου (ιδιωτικού χαρακτήρα)

 • Δημόσιους θεατρικούς οργανισμούς

 • Κινηματογραφικές παραγωγές

 • Τηλεοπτικές παραγωγές
   

Film Clapboard

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ

 • ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ – ΟΡΘΟΦΩΝΙΑ

 • ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 • ΧΟΡΟΣ – ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

 • ΜΟΥΣΙΚΗ – ΤΡΑΓΟΥΔΙ

 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

 • ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ

 • ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
   

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τα επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

 •  Ανταποκρίνεται άμεσα και είναι ευέλικτος στις σκηνοθετικές εντολές.

 • Συνθέτει τον εκάστοτε ρόλο του με το προσωπικό του αποτύπωμα.

 • Αποκωδικοποιεί την μη λεκτική επικοινωνία στα πλαίσια δομής του ρόλου του.

 • Καταδεικνύει το βαθύτερο κίνητρο του ρόλου του, εφαρμόζοντας τους κανόνες της γλώσσας του σώματος .

 • Συνδέει την ροή του έργου στο οποίο συμμετέχει, με την διαδρομή του ρόλου του μέσα σε αυτό

 • Εκφραστικότητα στην κίνηση.

 • Καλή αίσθηση του ρυθμού.

 • Καλλιεργημένη φωνή, με σωστή τοποθέτηση.

 • Θεωρητική γνώση και πρακτική εφαρμογή των βασικών αρχών της Δραματικής Τέχνης. 

 • Παρουσιάζει στον σκηνοθέτη  τη δική του προσέγγιση στο ρόλο.

 • Διαθέτει γνώσεις πάνω στην ιστορία του ελληνικού και παγκόσμιου θεάτρου.
   

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Οι  επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες  του αποφοίτου της ειδικότητας «Υποκριτική Τέχνη Θεάτρου
– Κινηματογράφου
»  συνίστανται στις παρακάτω:

Γνώσεις:

 • Αναγνωρίζει το κύριο γεγονός   του έργου, την κύρια πράξη του χαρακτήρα που υποδύεται καθώς και το κεντρικό θέμα στους μονολόγους ή στις σκηνές που καλείται να ερμηνεύσει.

 • Αναλύει τη δομή των μονολόγων του.

 • Επιλέγει κατάλληλα ενεργητικά ρήματα που θα τον βοηθήσουν να συνδέσει φυσικά τον λόγο με τη δράση στις σκηνές που καλείται να ερμηνεύσει.

 • Εκφράζει τις σκέψεις και τα συναισθήματα που του δημιουργούνται από το ρόλο που αναλαμβάνει καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

 • Αναγνωρίζει και αναλύει τα διαφορετικά είδη των θεατρικών – λογοτεχνικών κειμένων.

 

Δεξιότητες:

 • Πειραματίζεται πάνω στις τεχνικές της υποκριτικής τέχνης.

 • Εκτελεί σκηνοθετικές εντολές άμεσα και με ακρίβεια.

 • Παρουσιάζει την προσωπική μέθοδο δουλειάς του στις πρόβες.

 • Αναπτύσσει πρωτοβουλίες σε όλα τα στάδια της παραγωγής του εκάστοτε project.

 • Διακρίνει πρακτικά και θεωρητικά την διαδικασία παραγωγής και εκτέλεσης ενός έργου.

Ικανότητες

 • Αντιμετωπίζει αντιξοότητες και προβλήματα στον εργασιακό χώρο με τρόπο δημιουργικό και παραγωγικό.

 • Ενεργεί σύμφωνα με τη δεοντολογία του επαγγέλματος.

 • Συνεργάζεται με όλους τους συντελεστές της παραγωγής για το βέλτιστο αισθητικό και καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.

 • Λειτουργεί με υπευθυνότητα στις ευρύτερες απαιτήσεις του φορέα με τον οποίο συνεργάζεται.

 • Εκτιμά, προλαμβάνει και επιλύει προβλήματα τεχνικής - καλλιτεχνικής φύσης.
   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 

Το ΙΕΚ Εκπαιδευτική Ένωση προσφέρει αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα, που είναι το κλειδί για την επιτυχή  είσοδο των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Υποκριτική Τέχνη Θεάτρου - Κινηματογράφου» αφού ολοκληρώσουν την κατάρτισή τους, μετά την  συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  επιπέδου 5.

Κάθε απόφοιτος με την απόκτηση του κρατικού διπλώματος κατοχυρώνει τα επαγγελματικά του δικαιώματα, καθώς αναγνωρίζεται ταυτόχρονα από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ), ως δίπλωμα μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 3+ (Ν.2009 / 1992, άρθρο 6 - Οδηγία 92/51/ΕΟΚ άρθρο 1, παράγραφος α).
Επιπλέον, ο απόφοιτος έχει την δυνατότητα να προσληφθεί στον δημόσιο τομέα μέσω του διαγωνισμού ΑΣΕΠ (Π.Δ.50 ΦΕΚ 39/5-3-01).  Οι διπλωματούχοι του ομίλου μας μοριοδοτούνται σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02).

SPECIAL OFFERS

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Τα  μαθήματα  δεν περιορίζονται στις αίθουσες διδασκαλίας, αλλά «μεταφέρονται» σε επαγγελματικούς χώρους. Προγραμματίζουμε συχνές εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους, με σκοπό την επαφή των σπουδαστών με πραγματικές συνθήκες εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται αφενός η γνωριμία με το μελλοντικό περιβάλλον εργασίας και αφετέρου η συλλογή εμπειριών αλλά και γνώσεων από τους επαγγελματίες του χώρου.

Σεμινάρια

Η «Εκπαιδευτική Ένωση», πέρα από την άριστη διεξαγωγή των μαθημάτων, εξασφαλίζει στους σπουδαστές της μία σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων από επαγγελματίες κάθε κλάδου, που τους βοηθούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να μάθουν σε άμεσο πρακτικό επίπεδο την επιστήμη που επέλεξαν να σπουδάσουν. Στην αρχή κάθε μήνα ανακοινώνεται το πρόγραμμα των σεμιναρίων ειδίκευσης ανά τομέα σπουδών

Συνέδρια και Ημερίδες

Στην Ένωση παρέχουμε στους σπουδαστές μας την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, δίνοντας τους την δυνατότητα να συμμετέχουν σε συνέδρια και ημερίδες που διοργανώνουν οι συνεργαζόμενες εταιρείες, αλλά και η σχολή. 

Πρακτική Άσκηση σε Πραγματικές Συνθήκες Εργασίας

Η «Εκπαιδευτική Ένωση» προσφέρει πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και ρεαλιστικά μοντέλα. Η εξάσκηση των σπουδαστών γίνεται πάνω σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με έμπειρους επόπτες. Η εμπειρία αυτή είναι πολύ σημαντική, καθώς αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα του αποφοίτου και σηματοδοτεί την έναρξη της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.

Υποτροφίες

Ο Όμιλός μας παρέχει στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους  υποτροφίες με βάση κοινωνικά και αξιοκρατικά κριτήρια, με στόχο να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους ενδιαφερόμενους να ακολουθήσουν τις σπουδές που επιθυμούν.

Η χρηματοδότηση αφορά το πρώτο ή και το δεύτερο έτος σπουδών των ειδικοτήτων ΙΕΚ, ενώ οι πόροι προέρχονται από ίδια κεφάλαια  του Ινστιτούτου Τέχνης & Πολιτισμού P. Botsiou Institute, του «Ελληνικού Κέντρου Ερευνών Ήχου Μουσικής & Λόγου», του «Κέντρου Έρευνας Ανθρώπινων Συμπεριφορών» και του «Ελληνικού Κέντρου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης “Κωστής Μπάλλας”».

logo-trancp.png
bottom of page